SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Projekti: Erikoiskalusteet Tarton Yliopistollisen sairaalan. G2-D siipi.

Asiakas: SA TÜ Kliinikum

Rakennusvuosi: 2021

Erikoiskalusteet Tarton Yliopistollisen sairaalan. G2-D siipi. Tartu, Viro.