Tulevikuabilised aitavad ravimid kiirelt ja turvaliselt abivajajateni toimetada

Tekst: Karoli Noor

Fotod: Newlcon OY

Ravimite jaotamise, tellimise ja inventeerimisega seotud toimingud on aeganõudvad ning suur töökoormus ja kiire tempo toob kaasa ka inimlikke eksimusi. Ometi pole seda motoorset tegevust Eesti haiglates veel optimeeritud. Ravimirobotid on aga juba mõnda aega olemas olnud ning väga häid roboteid toodavad ka meie põhjanaabrid.

Ravimikäitluse automatiseerimise üks peamine eesmärk on nn suletud ravimiringlus, mis võimaldab ravimi teekonda jälgida ja kontrollida alates hulgimüüja laost kuni patsiendini. Erinevad uuringud on näidanud, et suletud ravimiringlus võimaldab olulisel määral vähendada aegumisest ja muudest faktoritest tingitud ravimikadusid ning vigu ravimite manustamisel. Samuti aitab see haiglapersonali aega kokku hoida. Maksimaalse tulemuse annab automaatikalahenduste kooskasutus, kuid ka juba osaline või järkjärguline kasutuselevõtt annab märkimisväärse positiivse efekti nii rahaliselt kui ka patsienditurvalisuse seisukohast.

Ravimikäitluse automatiseerimise komponendid on apteegirobotid, süstlalahuste doseerimisrobotid, targad ravimikapid ja ravimikärud. Neist moodustab terviku tarkvara, mis on haigla teiste infosüsteemidega hõlpsalt integreeritav.

Õdede aasta toetaja, meditsiinimööbli tootja Merianto OÜ esindab Eestis Soomes toodetavaid NewIconi roboteid. „NewIconi robotid sündisid, kui ühe Soome haigla apteeker kurtis automaatikainsenerist abikaasale, et tema töökohal hiljuti kasutusele võetud apteegirobotit oli keeruline kasutada ja sellel esines hulganisti puudusi. Tubli abikaasa hakkas asjaga tegelema, kaasas kolleege ja raha ning tulemuseks olid töökindlad ja mugavad apteegirobotid. Loogilise jätkuna lisandusid ka teised seadmed,“ rääkis Merianto müügijuht Andrus Loit.

Targad ravimikapid

Lihtsustatult sarnanevad targad ehk arvutijuhitavad ravimikapid pakiautomaatidega – sisesta tellimuse kood ja sulle avatakse õige kapiuks. Erinevalt pakiautomaadist on ühe ukse taga küll mitu sektsiooni ravimitega, kuid leidmist lihtsustab õige riiulisektsiooni juures süttiv tuluke. Sellise süsteemi alusel on õigete ravimite leidmine lihtne ja kiire ning välditakse olukordi, kui haaratakse kiirelt vale ravimikarp.

Süsteem toimib lihtsalt. Esmalt identifitseerib õde end kapi juures ID-kaardi või PIN-koodiga. Seejärel sisestab ta patsiendi nime või raviminimetuse, mille peale vajaliku ravimiga kapiuks või sahtel avaneb. Kapp võimaldab piirata kasutajate ligipääsu teatud ravimitele, et vältida näiteks narkootiliste ravimite väärkasutamist. „Newlcon on näinud palju vaeva, et muuta andmevahetus ravimikappide ja haigla infosüsteemide vahel kiireks ja probleemivabaks,“ rääkis Loit.

Ravimikapid suhtlevad omavahel, suudavad ise jälgida seda, kui palju ravimeid on kapis parasjagu olemas, ning teha automaatse tellimuse haiglaapteeki, kui vajaminevad ravimid on lõppemas. „Kui ravimikapist on soovitud ravim otsa saanud, suunab kapp töötaja lähima kapi juurde, kus ravim on olemas. Seda muidugi eeldusel, et haiglas on ravimikapid kasutusel rohkem kui ühes osakonnas,“ selgitas Loit. Kapp jälgib ka ravimite säilivusaegu.

Robotid haiglaapteegis

Apteegirobotid on haiglaapteekri võimsad abilised. Kõik sisse tulnud ravimid kallatakse kastist transportöörilindile ja ülejäänud töö – sorteerimine, saatelehega võrdlemine ja ruumisäästlik sobivasse riiulisse paigaldamine jääb roboti hooleks.

Robot kontrollib automaatselt ka ravimite originaalsust üle-euroopalisest ravimivõltsingute andmebaasist.

Ravimite väljaandmisel komplekteerib ja pakendab robot osakonna ravimid vastavalt tellimusele. Kogu tellimus jõuab osakonda ühes kastis, sellele trükib robot tellimuse koodi. Osakondade tellimuste komplekteerimisel arvestab robot ravimite säilivusajaga ja väljastab esmalt need ravimid, mille kehtivusaeg lõpeb varem. Nii vähenevad ravimite mahakandmisest tulenevad kulud. Kui aga juhtub, et ravim ületab apteegis säilivusaja, võtab robot selle karbi riiulist välja ja saadab utiliseerimisse.

„Kuna robot suudab tellimusi väga kiirelt komplekteerida, paraneb ravimite ringluskiirus. Selleks et tagada ravimite olemasolu, saab pidevalt näha ravimite reaalaja laoseisu ning vajaduse korral ravimeid juurde tellida. Soovi korral saab roboti ka automaatselt tellimusi esitama panna,“ selgitas Loit.

Kõik robotid ja targad ravimikapid komplekteeritakse vastavalt kliendi vajadustele väljatöötatud moodulite põhjal. Personaalset konsultatsiooni annab Andrus Loit e-aadressil andrus.loit@merianto.com.

Vaata kõiki postitusi